Borgermøde om midlertidige boliger til flygtninge i Tigerbo,Tigervej Køge

Borgermøde om midlertidige boliger til flygtninge i Tigerbo,Tigervej Køge

De mange brændpunkter i verden betyder, at Folketinget har besluttet, at vi skal tage
imod flere flygtninge. Her i Køge Kommune er flygtningekvoten i år sat op fra 43 til 131
personer.

Derfor har Køge Byråd besluttet, at der skal indrettes midlertidige boliger i den tidligere
institution Tigerbo, (Tigervej 20) til nytilkomne flygtninge.

Vi holder borgermøde for Tigerbos naboer og andre interesserede
Tid: Onsdag den 29. april kl. 17:30 – 19:30
Sted: Ejendomme Teknik Køge (ETK), Høgevej 9, Køge. Mødet afholdes i kantinen.

Kom og hør mere om kommunens arbejde med at modtage flygtninge og finde midler-
tidige boliger, – og giv os dine forslag til, hvordan vi bedst kan hjælpe flygtningene i
Tigerbo til rette.

Ved borgermødet deltager Søren D. Brask (Løsgænger), formand for Ejendoms- og
Driftsudvalget, Mads Andersen (C), formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget,
Petter Møller, chef for ETK, Ulf Lolk Larsen, centerchef for Center for Dansk og Integrati-
on samt repræsentanter fra Flygtningevenner i Borup.

Herudover deltager følgende medlemmer af Køge Byråd: Dora Olsen (O), Jette W.
Jørgensen (Ø), Lene Møller (A), Lis Hesselberg (V), Lissie Kirk (A), Paul Christensen (V),
Poul Erik Jensen (V), Torben Haack (F).