Referat fra Generalforsamling

Referatet fra årets generalforsamling er tilføjet siden. God læselyst.