Nye “Nabohjælp”-skilte er opsat

nabohjælp-224Nabojælpskiltene ved de store indfaldsveje til Nørremarken er nu udskiftet, så de følger det senest nye design. Vi har indhentet tilladelse til at opsætte skilte langs stierne, og de opsættes snarest.