AFLYSNING: På grund af tørke aflyses Skt. Hans bål i Nørremarken 2018

Kære alle beboere

På grund af den langvarige tørke og Køge Kommunes generelle afbrændingsforbud, vil vi fra bestyrelsen allerede nu melde ud, at Sankt Hansbålet er aflyst i år, 2018.

Det giver forhåbentlig alle beboere lejlighed til at lægge andre planer. VI håber at vende tilbage næste år med et nyt Sankt Hansbål for beboerne.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

Indbetaling af kontingent til grundejerforeningen

Nu er det tid til den årlige kontingentindbetaling for 2018. Kontingentet for 2018 er:

100,00 pr. husstand, som bedes indbetalt til konto 1551-10045142 – inden d. 1. marts 2018. 

Når kontingentet er indbetalt, har du adgang og stemmeret på grundejerforeningens generalforsamling, der i år holdes d. 14. marts kl. 19.00 på Køge Vandrehjem – se særskilt indkaldelse i din postkasse eller på foreningens hjemmeside noerremarkensgrundejerforening.dk.

Hvis du ikke er medlem endnu, kan du blive det ved at indbetale kontingentet for 2018 på foreningens konto, skriv tydeligt adresse på indbetalingen. For at lette kassereren skriv kun vejnavn og husnr. I det lille tekstfelt og dit navn og gerne mail.adr. i feltet ”ekstra tekst”. PS: det er kun ved første indbetaling vi behøver navn og mailadresse. – men ALTID vejnavn og husnr.

Støt op om fællesskabet i Nørremarken, deltag i de forskellige arrangementer, som foreningen afholder i fællesskab med Nørremarken Social gruppe. Hør mere om disse arrangementer på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn fra bestyrelsen for NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING

Skt. Hans 2017 – Billeder fra en flot aften

Sankt Hans aften 2017 blev der arrangeret bål på boldbanen i Nørremarken. Det var et meget vellykket arrangement, som tiltrak rigtig mange mennesker. Det var dejligt at se, at der var så stor opbakning til arrangement. Særligt når det nu – så vidt vi ved – var første gang, der blev arrangeret  fælles Sankt Hansbål i Nørremarken.

Tak til Christina Harting, som stod for planlægning og arbejdet med arrangementet.

Sankt Hans i Nørremarken 2017

Nørremarkens grundejerforening har fået tilladelse fra Køge Kommune til at afholde et Sankt Hans aften-arrangement med bål. Det bliver et fælles arrangement, hvor alle er velkommen.

Det finder sted på det store grønne fællesområde ved fodboldbanerne i Nørremarken den 23.6.2017 kl. 19.

Vi glæder os til en hyggelig midsommeraften.

Læs mere på siden om Sankt Hans 2017 her.

Skal vi have fibernet i Nørremarken?

For at FIBIA kan gå i gang, kræves det er 53% af beboerne tilmelder sig ordningen. Ellers er der ikke økonomi i det for selskabet. Der er allerede nu åbnet op for tilmeldingen på FIBIA´s hjemmeside. Der er tilmeldingsfrist 1.5.2016, så hvis du er interesseret i at få fibernet (og dermed lynhurtigt bredbånd), skal du sørge for at tilmelde dig inden fristen. Se mere her.