Køge Park: VVM-redegørelse

I forbindelse med Køge Park-projektet, har bestyrelsen for Nørremarkens Grundejerforening indsendt følgende kommentarer til Køge Kommune. Der er formentlig lige så mange meninger om projektet, som der er beboere i Nørremarken. Vi har dog fået tilsendt en del henvendelser fra beboere, som vi har forsøgt at tage højde for i svaret.

“Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Køge, 30.11.14

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Nørremarken har følgende kommentarer til afklaring i en VVM-redegørelse i forbindelse med en eventuel erhvervspark med fodboldstadion ”Køge Park”:

  • Trafikken i området vil øges både i det daglige og ved større arrangementer, hvilket især vil påvirke de boligområder, der ligger tæt på Stensbjergvej og Ringvejen. Det kan gøre adgangsforholdene til hele stadion-området vanskelige og utrygge, i særdeleshed for ”de bløde trafikanter”. Der skal nytænkes adgangsforhold til området både når man kommer fra by-midten og fra Stensbjergvej-området.
  • I en byggefase skal der etableres trafiksikre adgangsforhold til hele stadion-området og til Musikskolen og daginstitutionen Mælkebøtten.
  • Parkeringsforholdene skal afklares i detaljer og ikke skabe trafik-og parkeringsproblemer i området, dvs. omkring Agerskovvej med sideveje, Langesvej-området, Fuglekvarteret og Nørre Boulevard med sideveje.
  • Der skal tages stilling til, hvad Køge Kommune vil foretage sig i forbindelse med ødelæggelser, hærværk og svineri i beboelsesområder omkring stadion i forbindelse med større arrangementer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Nørremarken”.