Input til kommunen efter borgermøde om vandrehjemsgrunden

Efter Beboermøde vedr. boliger på Vandrehjemsgrunden d. 23/3, er det muligt at komme med input til Køge kommune.

Den kan sendes direkte til Køge Kommune til janne.pedersen@koege.dk eller til grundejerforeningen på
norremarken@gmail.com

Bestyrelsen vil så samle de input der kommer, og sende samlet til kommunen.

DEADLINE for input skal ske senest d. 15/4.