Vis hensyn

Vi vil gerne medvirke til at gøre Nørremarken til et godt – rart og hyggeligt sted at bo. Derfor dette lille notat med henblik på en opfordring til alle om at vise hensyn til naboer – genboere og i øvrigt samtlige beboere i Nørremarken.

Baggrunden herfor er dels det efterhånden tiltagende brug af motoriserede haveredskaber, ligeledes de mange store træer, som er vokset op i kvarteret, som både skygger og i mange tilfælde er til gene for de omkring boende.

Vi henstiller venligst derfor alle til at:

  1. Begrænse brugen af støjende maskiner udendørs mest muligt
  2. Lukke vinduerne, når der spilles høj musik.
  3. Tage hensyn til børnene, når de færdes på stier og veje, også til ældre mennesker & hunde.
  4. Knallertkørsel foretages på vejene og ikke på stien til Åsen.
  5. Hjælpe med at holde veje og stier rene – specielt for din hunds efterladenskaber.
  6. Sørge for at dine husdyr i øvrigt ikke er til gene for andre.
  7. Undlade at stille ildelugtende ting / afbrænde ildelugtende haveaffald m.m., så det kan genere naboer med flere.
  8. Holde øje med nabo & genbos hus, når de er på ferie eller arbejde.
  9. Drøfte størrelsen af træer og buske i og nær skellet med naboen, m.h.t. lys/solskin i haven.
  10. Informer naboerne, når du skal holde havefest.

De “10 bud” er ikke regler eller love, som Bestyrelsen har bemyndigelse til at opstille eller håndhæve (det sidste ej heller har lyst til), men vi ser gerne, at alle udviser stor hensyntagen til hinanden. Det giver et bedre klima i området.

Smil og du får tifold tilbage!
Derfor .. et STORT smil fra Nørremarkens Grundejerforenings Bestyrelse 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.