NY DATO!!!  –   GENERALFORSAMLING I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING 30/9-2020

 

 

TID:              ONSDAG D. 30. SEPTEMBER 2020   KL. 19.00

Registrering kl. 18.45-19.00

STED:           VANDREHJEMMET, VAMDRUPVEJ 1, 4600 KØGE

 

På grund af Coronasituationen, har vi, som alle andre måtte udsætte generalforsamlingen. På grund af det sene tidspunkt på året, har bestyrelsen valgt at afholde generalforsamlingen – UDEN EVENT.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/ fmd. Vibeke Mortensen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Claus Rolin
 4. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:
 • medl Christina Harting – ønsker ikke genvalg
 • Kasserer Claus Rolin – villig til genvalg
 • Suppleant Niels Theilgaard – villig til genvalg

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:
 • Suppleant Niels Theilgaard – villig til genvalg

 

 1. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com (4/3 2020) der kan IKKE indsendes nye forslag.
 2. Eventuelt – herunder
 • Status vedr. vejformænd
 • Status vedr. trailerordningen

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN SAMMEN MED DINE NABOER.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nørremarkens Grundejerforening

Vi bygger bro over hækkene