Byplanvedtægt for Nørremarken

Den til enhver tid gældende Byplanvedtægt for Nørremarken kan ses på Køge Kommunes hjemmeside under webgis: https://kort.koege.dk/cbkort?

Vælg punktet “Lokalplaner” i menuen til venstre. Her kan man se den vedtagne Byplanvedtægt “5” for Nørremarken.

Vi har valgt ikke at lægge byplanvedtægten på hjemmesiden eller at linke direkte til den. Så risikerer vi ikke, at have en forældet plan liggende på vores hjemmeside og derved give urigtige oplysninger videre.