Kommunale vedtægter og servitutter for Nørremarken

Den til enhver tid gældende Byplanvedtægt for Nørremarken kan ses på Køge Kommunes hjemmeside under webgis: https://kort.koege.dk/cbkort?

Vælg punktet “Lokalplaner” i menuen til venstre. Her kan man se den vedtagne Byplanvedtægt “5” for Nørremarken.

Vi har valgt også at lægge byplanvedtægten på hjemmesiden sammen med eksempel på servitut på den enkelte matrikel.

Se et eksempel på en servitut (PDF) for en ejendom fra Nørremarkens Grundejerforening. Du kan selv undersøge hvilke servitutter der er tinglyst på din matrikel.

Du finder Lokalplan for Nørremarken her på siden.

Se også oversigten her over diverse bestemmelser vedr. Nørremarkens udformning og anvendelse