Indbetaling af kontingent til grundejerforeningen

Nu er det tid til den årlige kontingentindbetaling for 2018. Kontingentet for 2018 er:

100,00 pr. husstand, som bedes indbetalt til konto 1551-10045142 – inden d. 1. marts 2018. 

Når kontingentet er indbetalt, har du adgang og stemmeret på grundejerforeningens generalforsamling, der i år holdes d. 14. marts kl. 19.00 på Køge Vandrehjem – se særskilt indkaldelse i din postkasse eller på foreningens hjemmeside noerremarkensgrundejerforening.dk.

Hvis du ikke er medlem endnu, kan du blive det ved at indbetale kontingentet for 2018 på foreningens konto, skriv tydeligt adresse på indbetalingen. For at lette kassereren skriv kun vejnavn og husnr. I det lille tekstfelt og dit navn og gerne mail.adr. i feltet ”ekstra tekst”. PS: det er kun ved første indbetaling vi behøver navn og mailadresse. – men ALTID vejnavn og husnr.

Støt op om fællesskabet i Nørremarken, deltag i de forskellige arrangementer, som foreningen afholder i fællesskab med Nørremarken Social gruppe. Hør mere om disse arrangementer på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn fra bestyrelsen for NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING