Referat bestyrelsesmøde 2009

Referat fra bestestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 11. juni.

Deltagere:
Jack Kjær, kasserer Hanne Renholdt, best.medlem Kaare Mortensen, suppleant Eskil Thygesen, formand (ref.)

Afbud:
Torben Djurs, suppleant, John Klinkwort, best.medlem

1. Velkommen

Der blev budt velkommen til arbejdet i grundejerforeningens bestyrelse.

2. Status på økonomi/regnskab

Foreningens konto er blevet flyttet til Danske Bank, og regnskabet er blevet overdraget fra den tidligere kasserer, Allan Markussen. Jack sørger for at få revideret regnskabet v. revisor Torben Christensen og Henning Hammerich samt få fuldmagt til kontoen hos Danske Bank.

3. Status på website

Jørgen Thygesen vil gerne fortsætte som webmaster og stå for den praktiske opdatering af hjemmesiden. Eskil sørger for, at Jørgen får tilsendt underskrevet referat fra Generalforsamling + øvrig information der pt. mangler på sitet.

4. Hvad vil vi bruge bestyrelsen til?

Vi besluttede følgende mål for 2009:

A. Bestyrelsen vil være grundejerforeningens grænseflade mod Køge Kommune. Vi vil arbejde for, at Køge Kommune lægger en plan for renovering af fortorve, stier og vejbelægning i Nørremarken. Kåre påtog sig ansvaret for dette mål.

B. Bestyrelsen vil være grundejerforeningens grænseflade mod leverandører. Konkret vil vi undersøge om vi kan opnå rabataftaler eller andre fordele ift leverandører som YouSee, teleudbydere, håndværkere m.m. Jack påtog sig ansvaret for dette mål.

C. Bestyrelsen vil øge sin information overfor grundejerforeningens medlemmer gennem hjemmesiden og via udsendelse af medlems-mails. Vi vil herunder også have forslag fra medlemmerne til bestyrelsens arbejde og initiativer. Eskil påtog sig ansvaret for dette mål.

D. Bestyrelsen vil stå for at afholde to arrangementer om året: En legedag i august og en generalforsamling i marts. Vi ønsker specielt, at der deltager langt flere medlemmer på generalforsamlingen, f.eks. ved at generalforsamlingen udvides med vedkommende eksterne oplæg af interesse for mange medlemmer.

5. Legedag august 2009

Legedagen blev fastlagt til lørdag den 29. august. Hanne påtog sig at stå for planlægning. (Legedagen er efterfølgende flyttet til 5. september 2009 pga. sammenfald med Køge Festuge).

6. Middag for bestyrelsen

Vi holder middagen på restaurant Limone den 14.8. Eskil koordinerer denne dato med alle.

7. Eventuelt

Kassebeholdning.

Kassebeholdningen ligger stabilt på ca. dkk 60.000, og vi ser ingen grund til større økonomiske investeringer pt. 

Medlemsliste.

Jack undersøger hos Allan eller Danske Bank om foreningen har en medlemsliste (medlemmerne er jo reelt de husstande, der har betalt kontingent). 

Bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen mangler bestyrelsesmedlemmer, og Eskil blev opfordret til at finde flere.
Søren Mittag, Østrupvej 19 har efterfølgende sagt ja til at deltage i bestyrelsesarbejdet.