Formandens beretning 2020 (GF aflyst)

Generalforsamling – beretning 2020

  • Fra sidste generalforsamling
  • Hvad har vi drøftet på bestyrelsesmøderne
  • Arrangementer
  • Trailere
  • Vejformænd

 

  • Fra sidste generalforsamling

i sidste års beretning fortalte jeg, at vi havde kontaktet kommunen med henblik på at få renoveret Agerskovvej med ny asfalt, vejbump og beplantning. Agerskovvej er blevet asfalteret og vejbump ved busstoppestederne er repareret. Beplantning har vi ikke fået.

Legepladsen var ikke på kommunens budgetplan sidste år, men vi kan håbe at den er med i 2020.

Jeg nævnte også, at der havde været stor debat i Nørremarkens facebookgruppe vedr. dårligt sendesignal fra YouSee og vi blev opfordret til at nedsætte et udvalg til, at se på muligheden for fibernet. Vi blev overhalet. Da vi i efteråret blev orienteret om at TDC/YouSee skulle til at lægge fibernet i vores område,  delte vi en skrivelse rundt til samtlige beboere med opfordring til at sige JA TAK til tilbuddet om gratis tilslutning. Kort tid efter vores omdeling, kom TDC selv med information til samtlige beboere. Vi ved ikke hvor mange husstande, der har tilsluttet sig aftalen, men vi tror, at det er mange.

Gravearbejdet er i gang i hele området. Det er ikke kønt med alle de kabler, gravemaskiner tromler m.m., men det bliver forhåbentlig godt når det er færdigt.

Vi har fået en henvendelse fra Fibia om, at de gerne vil komme og fortælle om fibernet. Vi har valgt at takke nej til tilbuddet, da TDC/YouSee allerede er i gang og at vi én gang tidligere har haft besøg af Fibia.  Fibia er dog med i processen med nedlægning af kabler, sammen med TDC/YouSee.

 

  • Arrangementer

I løbet af året er der afholdt følgende arrangementer, som alle har været planlagt og afholdt af ildsjæle blandt jer beboere og grundejerforeningen har afholdt omkostningerne.

Det har været FASTELAVN – BØRNELOPPEMARKED – SKT.HANSBÅL OG HALLOWEEN.

Der har været stor opbakning fra beboerne og vi håber, at der også i år er nogle ildsjæle, der har lyst til at arrangere disse og evt. andre arrangementer.

Sommerfesten blev desværre ikke til noget i 2019, men mon ikke der er nogen, som har lyst til at tage denne op.

STOR TAK TIL JER SOM TRÆKKER I TOVENE.

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen også opfordret til at købe et telt til disse arrangementer. Og – vi har købt hele to up-telte, som kan bruges det er blot at give besked til bestyrelsen. Teltene opbevares af Martin, som også administrerer dem.

 

TELTENE KAN/MÅ KUN BRUGES TIL ARRANGEMENTER MED GRUNDEJERFORENINGEN SOM MEDARRANGØR. – ALTSÅ IKKE PRIVATE ARRANGEMENTER.

 

Sidste år fortalte jeg også at vi havde oprettet en on-line kalender til booking af trailere. Men – den har vi nedlagt igen. Vi kunne ikke få den til at fungere, så nu er det igen den manuelle metode – kontakt til mig, se  hjemmesiden hvordan. HUSK TRAILERNE MÅ KUN TAGES, EFTER AFTALE.

På hjemmesiden kan du også finde brugervejledning til trailere og telte.

Appros trailere, så har vi fået en ny, da den ene trailer desværre blev beskadiget. Og vi har tegnet en forsikring, da det viste sig, at vores egne private forsikringer IKKE dækker, når vi kører /lejer grundejerforeningens trailere. Derfor lejer vi ikke længere trailerne ud, vi låner dem ud mod betaling af et mindre driftstilskud.

  • Vejformænd

Der har været lav aktivitet blandt formændene og vi har derfor valgt at tage emnet op under evt.

  • Nye beboere

Der er blevet delt blomster og velkomster ud til nye beboere. Vi håber, at alle har fået, men det er svært for os i bestyrelsen at holde øje med alle handler, så vi opfordre alle – vejformænd og ”bare” naboer til at fortælle os om nye naboer. Vi har heldigvis modtaget et par henvendelser fra jer om nye naboere og så er nogle ejendomsmæglerer også flinke til at skrive til os, når de har solgt et hus. Men det er vigtigt at I er med på banen.

—-        0           —

 

Sluttelig vil jeg opfordre vores medlemmer til at tage del i grundejerforeningens arbejde, ved at stille forslag til hvad bestyrelsen skal arbejde videre med og stille op når der skal nedsættes udvalg til forskellige opgaver og ikke mindst når der er valg til bestyrelsesposterne.

 

 

Nørremarkens Grundejerforening

v/formand Vibeke Mortensen