AFLYST  –   GENERALFORSAMLING I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING 30/9-2020

AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST

😷😷!!!😷😷

GENERALFORSAMLING I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENINGEN AFLYST

Efter statsministerens seneste udmeldinger, ser vi os desværre nødsaget til endnu engang at aflyse/udsætte generalforsamlingen.

Bestyrelsen fortsætter indtil ny generalforsamling kan afholdes.

Se regnskab og beretning for 2019 på foreningens hjemmeside ……….

Generalforsamlingen udskydes og vil blive afholdt umiddelbart før den nye generalforsamling i marts 2021.

AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST

😷😷!!!😷😷

DEN TIDLIGERE ANNONCEREDE GENERALFORSAMLING I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING

TID:             ONSDAG D. 30. SEPTEMBER 2020   KL. 19.00

Registrering kl. 18.45-19.00

STED:           VANDREHJEMMET, VAMDRUPVEJ 1, 4600 KØGE

 

På grund af Corona situationen, har vi, som alle andre måtte udsætte generalforsamlingen. På grund af det sene tidspunkt på året, har bestyrelsen valgt at afholde generalforsamlingen – UDEN EVENT.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/ fmd. Vibeke Mortensen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Claus Rolin
 4. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:
 • medl Christina Harting – ønsker ikke genvalg
 • Kasserer Claus Rolin – villig til genvalg
 • Suppleant Niels Theilgaard – villig til genvalg

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:
 • Suppleant Niels Theilgaard – villig til genvalg

 

 1. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com (4/3 2020) der kan IKKE indsendes nye forslag.
 2. Eventuelt – herunder
 • Status vedr. vejformænd
 • Status vedr. trailerordningen

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN SAMMEN MED DINE NABOER.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nørremarkens Grundejerforening

Vi bygger bro over hækkene