Indkaldelse til Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING

-Vi bygger bro over hækkene

 

TID:              TIRSDAG, D. 7. SEPTEMBER 2021 kl. 19.00 (reg. fra kl. 18.45)

STED:         VANDREHJEMMET, VAMDRUPVEJ 1, 4600 KØGE

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne – se hjemmesiden, noerremarkensgrundejerforening.dk

Ad pkt. 5   Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:

  • Formand Vibeke Mortensen – ønsker ikke genvalg
  • medl. Hans Henrik Hansen – ønsker ikke genvalg
  • medl Christina Harting, er udtrådt og Niels Tejlgaard er indtrådt. (Niels er villig til genvalg)
  • supleant: på valg er Elisabeth Schøning – villig til genvalg
  • Derudover skal der vælges en ny.

 

Ad pkt. 6 Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:

  • Revisor Elisabeth Schøning – villig til genvalg
  • Suppleant Niels Theilgaard – som er trådt ind i bestyrelsen

 

Ad pkt. 7 Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com

 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 vil vicedirektør for Sjællands Universitetshospital Helle Gaub, fortælle om sygehusbyggeriet

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN SAMMEN MED DINE NABOER.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nørremarkens Grundejerforening

 

Der vil blive serveret sandwich og drikkevarer i pausen efter generalforsamling.

  • –     –   –

De på dagen gældende Coronarestriktioner skal overholdes.