Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Kom til Generalforsamling i Nørremarkens Grundejerforening

Tid:               Onsdag den 14. marts kl. 19.00
Sted:             Vandrerhjemmet, Vamdrupvej 1

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ kasserer Claus Rolin
4) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5) Valg af bestyrelse og suppleanter
6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7) Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com eller pr. brev til formanden.
8) Eventuelt

Forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslå en vedtægtsændring af stk. 10.1 fra
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 3 suppleanter. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen”.
Til
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og minimum 2, højst 3 suppleanter. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen”.

Dette sker for at imødekomme, at det ofte har været svært at skaffe et tilstrækkeligt antal suppleanter.

 

Oplæg fra Køge Politi: Forebyggelse af indbrud i vores hjem
Efter generalforsamlingen kommer der en repræsentant for Køge Politi, Erik Dahlhoff, som vil fortælle om kriminalpræventive tiltag. Kom og få gode råd til, hvordan vi kan sikre vores hjem. Du kan blandt andet høre om:

  • Indbrudssikring
  • Hvad kan vi gøre for at undgå indbrud
  • Hvad kan vi som husejere gøre
  • Hvad skal vi være særligt opmærksomme på osv.
  • Hvis der er nogle af beboerne, som har været ramt af indbrud, hører vi også meget gerne jeres erfaring. Hvad har du selv gjort efterfølgende osv.

Vi ser frem til en god og spændende aften, hvor du får chancen for at møde bestyrelsen for grundejerforeningen, komme med dine egne ideer og ønsker og ikke mindst blive klogere på, hvad vi kan gøre for at sikre, at Nørremarken er et godt og trygt sted at bo.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Nørremarken