Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 30. marts kl. 19.00 på Køge Vandrehjem.
Dagsorden ifølge vedtægterne

1)  Valg af dirigent

2)  Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år

3)  Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ kasserer Claus Rolin

4)  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5)  Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er: Ulla Juhl, kasserer Claus Rolin og suppleant Vibeke Rodenkam og Lene Godskesen
Ulla ønsker ikke genvalg, Claus genopstiller, Vibeke og Lene vil gerne fortsætte som suppleanter

6)  Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Revisor Hans Henrik Hansen blev valgt i 2015 og er således ikke på valg i år.

7)  Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes senest 16. marts til norremarken@gmail.com eller pr. post til Michael Trampedach, Veggervej 5

Vi har fået følgende forslag:
Anlægningen af en ‘hundeskov’ i Nørremarken. Evt på det store græsareal ved legepladsen inkl noget af bevoksningen. Der vil ikke være meget skov over det, men bare det er indhegnet.

Skal køre på samme basis som de offentlige skove“.

8)  Eventuelt

Kontingentopkrævning på 60,- bedes indbetalt i Danske Bank, Reg: 1551, kontonr: 10045142.
Rettidig indbetaling er dagen før generalforsamlingen. Anfør vejnavn og husnummer i det korte tekstfelt og navn og e-mail i meddelelser til modtager-feltet.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Efter mødet vil en konsulent fra FIBIA, Danmarks største fiberselskab, fortælle om muligheder for fibernet i vores område. Der kommer snarest en brochure fra Fibia i jeres postkasse.