Indkaldelse til Generalforsamling 2015

Indkaldelse til Generalforsamling 2015 med indkomne forslag.

Indkaldelse til generalforsamling i Nørremarkens Grundejerforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nørremarkens Grundejerforening den 4/3 kl. 19.00 på Køge vandrehjem.

  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen kan sendes senest 14 dage før generalforsamlingen til norremarken@gmail.com eller pr. post til formand Michael Trampedach, Veggervej 5.
  • Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent.
2 Beretning fra bestyrelsen af foreningens virksomhed i det forløbne år
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab
4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5 Valg af bestyrelse og suppleanter.
5a. På valg: Formand.
–       Michael Riis Trampedach ønsker ikke at genopstille.
5b. På valg: Bestyrelsesmedlem.
–       Søren Mittag ønsker ikke at genopstille.
–       Lars Kjær, genopstiller
5c. Valg af bestyrelses suppleant.
Nuværende:
Lene Godskesen, Jette Højer Nielsen, Niels Rasmussen.
6 Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
6a. På valg: Revisor.
–       Hans Henrik Hansen genopstiller.
7 Diskussion på baggrund af oplæg fra bestyrelsen om foreningens fremtid.
8 Indkomne forslag
–       Forslag fra Hanne Slotmann: Forslag om at øge kontingentet til 600 kr. og gøre medlemskab obligatorisk for alle beboere.
–       Forslag fra Steffen Skands:
a. Regler for udendørs belysning i omfang og varighed!
b. Hegning af grund. Er oprindeligt krav i byggetilladelsen, om 40 cm til fast trådhegn eller træstakit fra skel linje, bortfaldet?
c. Kraftig opfordring til kommunen om at vedligeholde arealet uden for hegnet langs Vandelvej

9 Eventuelt

Vi opfordrer alle der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejdet til at møde op, og stille op til de ledige poster.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kontingent opkrævning.
Kr. 60,- for 2015.
Beløbet bedes indbetalt til foreningens konto i Danske bank.

Reg: 1551
Konto nr. 10045142

Rettidig indbetaling er dagen før generalforsamlingen. Anfør vejnavn og husnummer i det korte tekstfelt, og Navn og gerne e-mail i meddelelser til modtagere. Det gør det meget nemmere for kasseren.

Spørgsmål kan rettes til foreningens e-mail.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Captcha - Bevis du er et menneske * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.