Indkaldelse til Generalforsamling 2019

 

KOM OG MØD DINE NABOER, HØR HVAD VI GÅR OG LAVER OG FÅ EN HYGGELIG AFTEN.

OBS! Aftalen med Køge Kafferisteri er desværre gået i vasken. Vi byder i stedet selv på en kop kaffe, god chokolade fra Summerbird samt øl/vand.

Tid:               ONSDAG D. 20. MARTS 2019 KL. 19.00

STED:           VANDREHJEMMET, VAMDRUPVEJ 1, 4600 KØGE

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. valg af dirigent og referent
 2. bestyrelsens beretning v/ fmd. Vibeke Mortensen
 3. forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Claus Rolin
 4. fremlæggelse af budget for 2019 og fastsættelse af kontingent
 5. valg af bestyrelse og suppleanter: på valg er
 6. fmd. Vibeke – villig til genvalg
 7. best.medl. Christa – 
 8. best.medl.  Lars –
 9. valg af revisor og revisorsuppleant
 10. indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com
 11. eventuelt

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN SAMMEN MED DINE NABOER.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nørremarkens Grundejerforening