GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING d. 18 marts 2020

GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING

 

TID:              ONSDAG D. 18. MARTS 2020   KL. 18.45

STED:           VANDREHJEMMET, VAMDRUPVEJ 1, 4600 KØGE

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/ fmd. Vibeke Mortensen
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Claus Rolin
 4. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:
 • medl Christina Harting – ønsker ikke genvalg
 • Kasserer Claus Rolin – villig til genvalg
 • Suppleant Niels Theilgaard –

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:
 • Suppleant Niels Theilgaard –

 

 1. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com
 2. Eventuelt – herunder Vejformænd
 • Bestyrelsen ønsker drøftet om ordningen med vejformænd skal fortsætte og hvilket opgaver de skal have
 • Bestyrelsen ønsket drøftet hvordan trailerordningen skal fungere og om nogen kan oprette en acceptabel bookingløsning.

Som optakt til generalforsamlingen får vi besøg af THYMES PLANTESKOLE, som vil fortælle om haven anno 1972 kontra 2020.

Foredrag kl. 18.45 og Generalforsamlingen ca. kl. 20.00

 

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN SAMMEN MED DINE NABOER.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Nørremarkens Grundejerforening