GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG 2022

GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG I NØRREMARKENS GRUNDEJERFORENING

MANDAG D. 23. MAJ KL. 19.00
Registrering kl. 18.45-19.00

Generalforsamlingen finder sted i Køgehallerne, Ved Stadion 2B – Hal 2, mødelokale 1.sal
Bemærk ny adresse, da vandrehjemmet nu beboes af flygtninge.

Indgang via ny hal, karusseldør.

Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved fm. Niels Tejlgard
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Claus Rolin
 4. Fremlæggelse af budget for 2022 og fastlæggelse af kontigent
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:
  1. Kasserer Claus Rolin (villig til genvalg)
  2. Der søges nyt bestyrelsesmedlem, da Martin Rye-Kønig har ønsket at udtræde.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:
  1. Revisor (der mangler en). Bestyrelsen indstiller nuværende revisorsuppleant Hans-Henrik Hansen
  2. Revisorsuppleant – kandidater søges
 7. Indkomne forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com , dvs. søndag den 8. maj
 8. Bestyrelsen foreslår der oprettes en følgegruppe til projektet vedrørende nye boliger på vandrehjemsgrunden.
 9. Eventuelt – herunder status vedr. trailerordningen

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich og vand/øl.

 

Foredrag ved Køge Fjernvarme ca. kl. 20.00-20.30
Planerne for etablering af fjernvarme i Køge og herunder Nørremarken belyses.

 Vel mødt til en hyggelig aften sammen med dine naboer – mvh Bestyrelsen

 

Læs indkaldelse til generalforsamling 2022 (PDF-fil)