Indkaldelse til Generalforsamling 2023

TIRSDAG D. 28. MARTS 2023 KL. 19.OO med registrering kl. 18.45-19.00

I Køgehallerne, Ved Stadion 28 – Hal 2, mødelokale 1.sal

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved fm. Niels Tejlgaard
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Claus Rolin
  4. Fremlæggelse af budget for 2023 og fastlæggelse af årligt kontingent i 2024 (100 kr.)
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:Fm Niels Tejlgaard, bestyrelsesmedlemmer Philip Lauritzen og Elisabeth Schøning samt suppleant Tao Duc Tran (alle villige til genvalg) Der søges ny suppleant til bestyrelsen, da Niels Peter Nielsen har ønsket at udtræde. Bestyrelsesmedlem Julie Touati og kasserer Claus Rolin er ikke på valg.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant. På valg er: Revisor Ditte Jørgensen (villig til genvalg)
Revisor Hans-Henrik Hansen er ikke på valg. Revisorsuppleant Poul Brøndsted (villig til genvalg)

7. Indkomne forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget senest 14 dage før på norremarken@gmail.com , dvs. tirsdaq den 14. marts.

Bestyrelsen foreslår:

  • at følgegruppen til projektet vedrørende nye boliger på vandrehjemsgrunden nedlægges, da lokalplanen forventes at blive godkendt af Køge Kommune
  • at der oprettes en følgegruppe vedr. de grønne områder til koordinering med Køge Kommune på foreningens vegne.
  • Vedtægtsændringer jf. næste side.

8. Eventuelt – herunder

  • status vedr. trailerordningen
  • orientering om lokalplanen på vandrehjemsgrunden

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich og vand/øl.

Indlæg og efterfølgende debat om bæredygtighed i vore haver og på de grønne områder ca. kl. 2O.OO-2O.45 af Parnuna Egede Dahl, bosat i Nørremarken.

Kontingent betaling på kr. 1OO,- kan ske via MobilePay 62143 (Husk adresse i kommentar- feltet) BETAL GERNE SENEST d.14 marts, af hensyn ti! overblikket inden GF.

Vel mødt til en hyggelig aften sammen med dine naboer – mvh Bestyrelsen

Se venligst indkaldelsen som PDF fil her.
Bestyrelsens forslag om kontigent samt vedtægtsændring til Nørremarkens Grundejerforening 2023 (PDF-fil).